Системите за обложување од некоја чудна причина не ги одобруваат голем број на обложувачи. Воглавно сите се определуваат за обично обложување, бидејќи коефициентот е многу примамлив во однос на системското обложување. Но имајте на ум, дека со системското обложување добитни сте и кога имате промашено некој натпревар.

Но, оние кои можат да најдат реалтивно добри коефициенти, тие играат системи, бидејќи тоа ќе им донесе одредена сума на прилив. Секако, системското обложување спаѓа во помалку хазардерски случаи, но и со системите може да бидете во загуба.

Сетете се само колку пати сте „настрадале“ баш за еден натпревар или чувството кога не морате одма да го фрлите тикетот после првиот паднат натпревар.

Добриот систем, вам ви овозможува повеќе да добивате или помалку да губите. Во зависност од вашите обложувачки способности и афинитеите, секој има систем кој му одговара.

Подолу во прилог може да ги тестирате генерално системите за фудбалско обложување, каде што имате приказ на очекувана добивка во случај на добитен систем.

Системското обложување претставува условно обложување. Тоа е предвидување на исходот на повеќе натпревари, а притоа не мора да ги погодете сите исходи за да бидете добитни. Играчот има можност да го одбере било кој систем за обложување, па и повеќе поврзани системи.

Пример за системско обложување

Пример систем 3 од 4

Ако типувате 3 од 4 натпревари, тоа значи дека од напишаните 4 натпревари, треба да го погодете најмалку 3.

А – Арсенал – Ливерпул тип 1 квота 1.9
В – Рома – Болоња тип 1 квота 1.3
С – Баерн – Херта тип 1 квота 1.5
D – Селта – Сарагоса тип 1 квота 2

Влог: 2 евра; Бр. комбинации:4; Влог по комбинација:0.5 евра

Од таблицата за системи може да видеме дека системот 3 од 4 има четири комбинации:

1. ABC коефициент: 1.9*1.3*1.5 = 3.7
2. ABD коефициент: 1.9*1.3*2 = 4.94
3. АСD коефициент: 1.9*1.5*2 = 5.7
4. BCD коефициент: 1.3*1.5*2 = 3.9

Ако сте погодиле три типови од овие четири натпревари, да речеме А,В и D вашата добивка изнесува влогот на оваа комбинација помножен со коефициент 4.94.
(Во нашиот случај 0.5*4.94 = 2.47 евра)

Ако сте ги погодиле типовите на сите четири натпревари, вашата добивка би била еднаква на сумата на добивката од секоја комбинација.
0.5*3.70 + 0.5*4.94 + 0.5*5.70 + 0.5*3.90 = 9.12 евра

kombinacii sistemi

Ако типувате системи со фиксови

Пример систем 3 од 4 со 2 фиксови

Фикс1 Реал – Леванте тип 1 коефициент 1.25
Фикс 2 Барселона – Бетис тип 1 коефициент 1.4
Вкупниот коефициент на фиксовите е 1.25*1.4 = 1.75
А – Арсенал – Ливерпул тип 1 квота 1.9
В – Рома – Болоња тип 1 квота 1.3
С – Баерн – Херта тип 1 квота 1.5
D – Селта – Сарагоса тип 1 квота 2

Играчот типува 6 натпревари од кои 4 се во системот, а 2 се во фиксот. За да остварте добивка во било која комбинација, најпрво мора да ги погодете фиксовите и да погодете три од овие четири натпревари.

Таблицата ни покажува дека системот 3 од 4 има четири комбинации, а тоа се:

1) Фикс 1 Фикс 2 ABC (вкупниот коефициент на фиксови)*(коефициентот на комбинација) = 1.75 * 1.90* 1.30 * 1.50 = 6.47
2) Фикс 1 Фикс 2 ABD (вкупниот коефициент на фиксови)*(коефициентот на комбинација)= 1.75 * 1.90* 1.30 * 2.00 = 8.64
3) Фикс 1 Фикс 2 ACD (вкупниот коефициент на фиксови)*(коефициентот на комбинација) = 1.75 * 1.90* 1.50 * 2.00 = 9.97
4) Фикс 1 Фикс 2 BCD (вкупниот коефициент на фиксови)*(коефициентот на комбинација)= 1.75 * 1.30* 1.50 * 2.00 = 6.82

Ако ги погодете, фиксовите и три типови од овие четири натпревари, пример А,В и С, добивката е цифрата која ќе се добие кога ќе го помнежете влогот на таа комбинација со коефициентот 6.47

Ако ги погодете фиксовите и типовите од сите четири натпревари, вашата добивка е еднаква на збирот на добивките од сите четири комбинации.

Сложен систем

Сложениот систем се состои од два или повеќе системи, со или без фиксови.  Најчесто овој систем го користат искусните обложувачи, однсно луѓе кои имаат малку повеќе знаење во оваа проблематика.

Пример систем 3 од 4

А – Арсенал – Ливерпул тип 1 квота 1.9
В – Рома – Болоња тип 1 квота 1.3
С – Баерн – Херта тип 1 квота 1.5
D – Селта – Сарагоса тип 1 квота 2

Систем 1 од 3

Е – Сошо – Мец тип Х коефициент 3.2
F – Марсеј – Бордо тип Х коефициент 3.1
G – Оксер – Тулуз тип Х коефициент 3.3

Од таблицата за системи гледаме дека системот 3 од 4 има четири комбинации и системот 1 од 3 има 3 комбинации, односно тоа значи дека сложениот систем има вкупно 4*3 = 12 комбинации, а тоа се:
ABCE, ABCF, ABCG, ABDE, ABDF, ABDG, ACDE, ACDF, ACDG, BCDE, BCDF и BCDG

Добивката од вашиот сложен систем би била еднаква на сумата на вашите добитни комбинации, а добитната комбинација би била еднаква на влогот по комбинација помножен со коефициентот на комбинацијата. Ако сте погодиле на пример натпреварите А,В, С и Е, а вашиот влог бил 1.20 евра, тогаш вашата добивка би изнесувала 11.8 евра. (коефициентот на комбинацијата АВСЕ*влогот по комбинација)

Коефициентот за комбинацијата ABCE = 1.90 * 1.30 * 1.50 * 3.20 = 11.85

Влогот по комбинација е 0.10 евра , односно добивката за таа комбинација би била 1.18 евра.

Систем со повеќе типови за еден натпревар

Ако типувате, на пример 4 натпревари, може за секој натпревар да ставите повеќе типови.

Пример систем со повеќе типови за еден натпревар:

А – Арсенал – Ливерпул тип 1 квота 1.9 тип Х коефициент 3
В – Рома – Болоња тип 1 квота 1.3 тип Х коефициент 3.3
С – Баерн – Херта тип 1 квота 1.5 тип 3+ коефициент 1.5
D – Селта – Сарагоса тип 1 квота 2 тип 3+ коефициент 1.7

Во овој случај имате 16 комбинации, а добитни сте само во случај ако погодете барем по еден тип за секој натпревар.

Погоре ви ја претставивме таблицата на полни системи за обложување. Со анализа врз нејзе, вие ќе дознаете колку комбинации има вашиот систем, односно со помош на оваа таблица вие имате можност да си ја пресметате добивка по горенаведените формули.