Фејсбук најава

Ние ги собираме вашите податоци од јавен профил само со ваша согласност што ја доделувате пред да започнете социјална најава, од социјалната мрежа што се користи за најавување на нашата веб-страница. Овие податоци ги вклучуваат вашето име, презиме, адреса за е-пошта, линк до вашиот профил на социјалните медиуми, уникатен идентификатор, линк до аватар на социјалниот профил. Овие податоци се користат за креирање на вашиот кориснички профил на нашата веб-страница. Можете да ја откажете оваа согласност во секое време со испраќање на е-пошта на [email protected].

Фејсбук коментари

Ние додадовме Фејсбук Коментар додаток за да ви овозможиме да оставите коментар на нашата веб страница користејќи го вашиот Фејсбук профил. Овој додаток може да ја зачува вашата IP адреса, типот на вашиот веб прелистувач, складира и додава колачиња во вашиот прелистувач, вградува дополнителен тракинг и ја следи вашата интеракција со интерфејсот за коментирање, вклучувајќи ги и корелирајќи ја вашата сметка на Facebook со било какво дејство што го правите на интерфејсот (како на пример “лајк” на нечиј коментар, одговор на друг коментар), ако сте најавени на Facebook. За повеќе информации за тоа како овие податоци може да се користат, ве молиме погледнете ја политиката за заштита на податоците на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Facebook Login

We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email at [email protected].

Facebook Comments

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update