Како обложувалниците ги создаваат коефициентите?

коефициенти

Знаењето за тоа како обложувалниците ги одредуваат коефициентите е многу важно за успешно кладење. Секој обложувач мора да ја знае веројатнотста за победа на една екипа од настанот за да може да ги избере понудените коефициенти.

Немојте да бидете изненадени ако ви кажеме дека коефициентите кои ги гледате на страниците од обложувалниците се далеку од нивните вистински вредности.

На следниот пример помеѓу екипа А и Екипа Б ќе ви покажеме обложувалниците ги одредуваат своите коефициенти.

Реалните проценти за веројатно на екипа А и екипа Б се следни:

Победа за екипа А – 45%
Победа за екипа Б – 30%
Реми помеѓу овие две екипи – 25%

Кога ќе се соберат овие проценти, збирот изнесува 100%. Тоа практично значи дека обложувалницата која ќе ги понуди нема да биде ниту во добивка, ниту во загуба. За да осигура добивка обложувалницата овие проценти ги зголемува, па изгледаат вака:

Победа за екипа А – 48%
Победа за екипа Б – 33.5%
Реми помеѓу овие две екипи – 26.5%

Сега збирот на овие проценти изнесува 108%, а тоа гарантира профит на обложувалницата од 8%.

Ако овие проценти ги конвертираме во децимални коефициенти, тоа би изгледало вака:

48% = 2.08
33.5% = 2.99
26.5% = 3.77

Според овие бројки повторноможе да дојдеме до они 8% кои одат за обложувалницата. Ако влогот го распоредите рамномера според веројатноста напишана погоре, тогаш, влог од 100 евра би бил распореден по следниот начин: 44.5 евра за победа на екипа А, 31 евро за победа на екипа Б, а 24.5 евра за реми.

Исплатата во тој случај би изгледала вака:

Победа на екипа А: 44.5€ x 2.08 = 92.6€
Победа на екипа Б: 31€ x 2.99 = 92.7€
Реми помеѓу овие две екипи: 24.5€ x 3.77 =92.4€

Би било идеално за обложувалниците кога сите би се обложувале на основа на веројатноста која тие ја предвиделе, но во реалноста не е така. Луѓето се обложуваат на екипите кои ги симпатизираат, па така поголемиот влог е ставен за победа на екипа А или Б, додека на реми се обложуваат малку луѓе.

Да земеме предвид дека обложувачите се обложуваат според следниот редослед:
55% од сите влогови се уплатени на победа на екипа А
35% од сите влогови се уплатени на победа на екипа Б
10% од сите влогови се уплатени на реми помеѓу овие две екипи

Тоа значи дека на секои уплатени 100 евра на натпреварот помеѓу екипа А и екипа Б, 55 евра се уплатени на победа на екипа А, 35 евра се уплатени на победа на екипа Б и 10 евра се уплатени на реми.

Кога обложувалницата би понудила коефициенти според реалната веројатноста, а не според распоредот на уплата, нивната исплата би изгледала вака:

Ако победи екипа А: 55€ x 2.08 = 114.4€
Ако победи екипа Б: 35€ x 2.99 = 104.65€
Ако биде нерешено: 10€ x 3.77 = 37.7€

Како што може да се виде ова не е добар начин за заработка за кладилницата бидејќи во двата случаеви ќе се изгубат парите, а заработката е само со реми. Поради тоа оложувалницата мора да ги измени коефициентите, а со тоа да не ја прикажува реалната веројатност.

На кој начин ова знаење може да го искористат кладилничарите?

Како што видовте погоре коефициентот кој го нуди обложувалницата не одговоара на реалната веројатност за тој настан. Затоа играчот кој знае да ја одреди вистинската веројатност е во предност и може да препознае кога обложувалницата нуди поголем коефициент за разлика од реалниот.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*