Што треба да знаете за коефициентите?

коефициенти

Што треба да знаете за коефициентите?

Кладењето не можете да го разберете, ако не знаете што се квоти или коефициенти. Тие вас ви укажуваат дали имате интерес да го изиграте тој натпревар или не. Вашата добивка се пресметува со вашиот влог и коефициент. Во текстот кој следи ќе се обиедеме да ви објаснеме што се коефициенти, какви видови на коефициенти постојат, но и зошто се разликуваат од кладилница до кладилница.

Што се кладилничарски квоти?

Коефициентите се еден од основните кладилничарки поими. Имаат две функции, прво да ја покажат висината на потенцијалната добивка и друго да укажат на веројатниот исход на натпреварот. Висината на коефициентите во моментот кога уплаќате, зборува колку добивка може да добиете, односно што е поголем коефициентот, толку вашата добивка е поголема. Висината на коефициентот опаѓа, како што исходот на опкладата е извесен.

На пример: Aко се кладите на тениски натпревар во кој игра тенисерот број 1 на АТП листата и 150-то рангираниот тенисер, поголема е веројатноста да победи број еден. Коефициентот за победа на првиот тенисер ќе биде помал, а за победа на 150-от ќе биде поголема.

Видови коефициенти

Пoстојат три различни видови на коефициенти и тоа:

Moneyline/ Американска – коефициентот е прикажан како негативен или позитивен број. Негативниот број ја покажува висината на потребниот влог за добивка од 100 евра, додека позитивниот број зборува за висината на добивката на влог 100 евра.

Децимален коефициент – е изразен како еден позитивен број, воглавно, со две децимални места. Бројот покажува колку ќе ви биде добивката, вклучувајќи го основниот влог ( ако коефициентот е 2.25 на 1 евро вие добивате 2.25 евра). Овие коефициенти станаа стандард за онлајн кладилниците.

Британски коефициент – може да го сретнете и како фракционален коефициент. Именител е вашиот влог, а делител вашата добивка.

Ист натпревар – различни коефициенти, различни кладилници

Она што мора да го запамтите за коефициентите е тоа дека не се егзактна категорија. Нивната висина зависи од проценката на исходот на мечот на одредени обложувалници. На таа проценка можа да влијае и висината на вкупно уплатениот влог за конкретниот натпревар. Затоа, секогаш имајте на ум дека висината на коефициентот не ја одредува вистинската веројатност за исходот на натпреварот. Практично, ако можете точно да го прогнозирате исходот на спортските натпревари, можете и да заработите. Не велиме дека е лесно, но со комбинација на вашето спортско и кладилничарско знаење, сигурно ќе успеете.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*