Се зголемува данокот за приход од игри на среќа на 15%!

Со новиот Закон за данокот на личен доход, кој го предложи министерството за финансии, се предвидува, доходот од права од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг дохот, данокот се плаќа по единствена стапка од 15%.

За овие ставки, досега даночната стапка изнесуваше 10%.

Оваа промена доаѓа во пакет со воведување на прогресивно оданочување, кој го најави министерот за финансии Драган Тевдовски.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*