Фибоначи систем за обложување!

фибоначи систем

Фибоначи системот за обложување е систем на позитивна прогресија, а неговата основа е на Фибоначи низата. Со примена на Фибоначи системот за кладење, во случај на промашување го засилувате следниот влог, следејќи ја формулата на Фибоначи низата.

Фибоначи низата е: (0), 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21….

Секој следен број на Фибоначи низата е еднаков на збирот на претходните два броеви, што во превод значи дека во овој случај после 21 следува 34. (21+13)

Како се игра Фибоначи системот?

Првиот чекор е да го одредите вашиот влог. Нашата препорака е  да почнете со мал износ, како почетен влог, иако Фибоначи системот има благ раст на влогот за разлика од Мартингејл системот. Во случај на долга низа промашувања, може да се доведете во ситуација следниот влог да биде многу висок. Како и да е, доколку одлучите да го играте Фибоначи системот, бидете доста претпазливи. Почнете со вашиот почетен влог кој вие си го одредувате. Останувате на таа висина се додека погодувате. Кога ќе се случи промашување, следниот влог зголемете го според Фибоначи низата која ви е горе преставена. Ние за вас  издвоивме конкретен пример за употреба на Фибоначи системот. Погледнете во прилог.

Пример за Фибоначи систем

Одредуватее почетен влог од 10€.

  1. Тикет со влог од 10€ (добитен)
  2. Тикет со влог од 10€ (промашен) – После првото промашување почнете со Фибоначи низата (0 + почетниот влог) = 10€
  3. Тикет со влог од 10€ (добитен)
  4. Тикет со влог од 10€ (промашен) – Почнувате со Фибоначи низата (0 + почетниот влог) = 10€
  5. Тикет со влог од 10€ (промашен) – Продолжувате со Фибоначи низата (почетен влог + почетен влог) = 20€
  6. Тикет со влог од 20€ (промашен) – Продолжувате со Фибоначи низата ( 10+20) = 30€
  7. Тикет со влог од 30€ (промашен) – Продолжувате со Фибоначи низата (20+30) = 50€
  8. Тикет со влог од 50€…

На овој пример од 8 тикети, може да забележите бавен раст на влогот.

Предности на Фибоначи системот

Една од главните предности на овој систем е благиот раст на влогот, за разлика од другите системи, кои со нивна примена за релативно брзо време ќе стигнете до вртоглава цифра која треба да ја ставите како влог.

Недостатоци на Фибоначи системот

Како и секој систем со позитивна прогресија, така и Фибоначи системот бара внимателно управување со почетниот влог, бидејќи во случај на долга низа промашувања, наредниот влог може да ја надмине границата на вашата банка за кладење.

Испробај го Фибоначи системот во Bet365

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*