Со помош на комбиниран облог, до профит

комбиниран облог

Серијата на добивки кои се однапред испланирани се нарекува комбиниран облог. Суштината е со комбиниран облог е да се намали ризикот, а да се оствари добивка.

Најголема предност на комбинираниот облог е тоа што постои покриеност наспроти обичниот облог. Ризикот е помал затоа што не е потрено сите одбрани настани да се погодат, за да се оствари добивка.

Така после првиот облог, доколку изгубите, вие губите многу мал дел од паричните средства. Односно вие се штите, од голема загуба, а притоа го максимизирате профитот. Постојат многу различни видови на кладење со покривање, односно комбинирани облози. Кај сите нив суштината е иста, да се намали загубата, но се разликуваат во начинот и системот според кој се игра.

Кога се игра со комбинирани облози, треба да се држите до стратегијата. Варијациите се многу ризични, едниствен начин за сигурен профит е да се придржувате до однапред определената стратегија.

комбиниран облог

Најпопуларен систем кој се користи за комбиниран облог

Ова е најпопуларниот систем, се нарекува „Parlay“, првично е наменет за почетници. Се препорачува за почетници затоа што се смета за еден од најмалку ризичните системи за кладење. Важно кај овај систем е тоа што не ви е потребно да имате голема покриеност со парични средства. Исто така и облозите не се високи односно почетниот влог е доста мал.

Суштината на овој систем е тоа што играчот да ја реинвестира почетната добивка како влог за следно кладење. Тоа се прави во зависност дали претходниот облог бил успешен или не. Кај овој систем играчот сам го одредува износот на финансиите за кладење, лимитот на парични средства и почетниот влог.

Во овој систем важно е да сте достојни на стратегијата цело време, без разлика на одвивањето на ситуацијата. Исто така потребно е да се кладите на лиги за кои имате доволно информации и познавања. Затоа што на крај системот не ви гарантира добивка, она што ви гарантира добивка е вашата информираност и познавањето на одредени клубови и лиги.

„Parlay“ системот за комбиниран облог може да се користи за различни спортови, но најчесто е користен за фудбал. Важно кај овој систем е коефициентот на настанот да биде минимално 2,00. Затоа што ако се игра со понизок коефициент од препорачаниот можно е да не се оствари профит.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*