Спортско предвидување – Мит или вистина?

Спортско предвидување

Спортско предвидување зема се поголем замав, голем број на обложувачи го користат за остварување на профит. Спортско предвидување е нешто реално, и со него се запознаени сите оние ко се посериозни играчи.

Предвидување за кој било спорт е статистички метод. Тој се користи за спортско обложување, за да се предвиди исходот на натпреварите. Ова се прави со помош на статистики.

Предвидувањето постои за повеќе спортови, а најдокажано е во фудбалот. Овој статистички пристап за предвидување за фудбал е наречен рангирање. Системите за ранг, доделуваат ранг на секој тим врз основа на резултатите од претходната игра. Па така највисок ранг се доделува на најсилниот тим.

Спортското предвидување има и некои недостатоци

Постојат три главни недостатоци кога се работи за спортско предвидување на натпревар.

  • Кога се користи рангирање, рангот доделен на тимовите не прави разлика на нивните способности на напаѓачките и одбрамбените сили на тимот.
  • Се користат акомулирани процеси кои не ги предвидуваат промените во способноста на конкретниот тимови.
  • Главна цел не е да ги предвиди точните резултати, туку исходот на некој натпревар.

Почетоци на спортско предвидување

Почетоците за спортско предвидување се во областа на фудбалот. Односно првите публикации за статистички предвидувања се за фудбал и почнаа да се појавуваат во 90 -тите години. Но првиот модел е предложен многу порано од страна на Морни, кој ја објавува својата прва статистичка анализа за натпревар во 1956 година. Според неговата анализа биномната дистрибуција обезбедува адекватна способност за предвидување за фудбал. Според тоа тој наведува дека може да се користи ова предвидување и во другите спортови.

При користење на неговите методи, важно е бодувањето да биде слично на она на фудбал. Во спротивно тие статистични системи нема да бидат од корист. Овој начин на предвидување се користи и за хокеј на мраз. Најчесто се користи во најпопуларната Национална Хокеј Лига.

Важно кога се користи некој систем на предвидување е да не се менува стратегијата. Секоја промена може да се одрази со неостварен профит.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*