Категорија: Правила

Достапни опции кај кладењето во живо

Кладењето во живо не е многу различно од останатите типови на кладење. Единствена разлика е тоа што вие може да сте ограничени со време изразено во минути или секунди. Ова време ви определува до кога може да ги поставите вашите облози. Ова варира во зависност од типот на спорт и игра. Дали сте добитни ќе

Азиски хендикеп

Иако за искусните играчи ова е веќе рутина, за оние со помалку искуство кои се навикнати да се обложуваат само на 1X2 или „Европски хендикеп“, ова е помалку познато. За Азиски хендикеп, потребно е поинаку да се размислува. Овде ќе прочитате како функционира азискиот хендикеп. Доколку не сте запознаени со основните правила на азиски хендикеп,