Правила

Азиски хендикеп

Иако за искусните играчи ова е веќе рутина, за оние со помалку искуство кои се навикнати да се обложуваат само на 1X2 или „Европски хендикеп“, ова е помалку познато. За Азиски хендикеп, потребно е поинаку […]