Креирај нов тип

Мора да се најавите за да ја користите оваа функција