Следите спорт и сакате да остварите профит од знаењето кое го имате, а не знаете како да изиграте тикет. Во оваа сатија тоа е добро објаснето и би им користело на сите почетници во кладењето. Како за почеток на оваа „лекција“ ќе ја претставиме дефиницијата на спортското кладење, а таа гласи:

Спортско кладење е игра на среќа во која онај што игра го погаѓа исходот на спортските случувања. Можните опции на кои може да погаѓате се зададени од страна на кладилницата. Износот на евентуалната добивка се пресметува според висината на коефициентот помножен со вапиот влог.

 

Каде да ги најдете понудените опции за спортско кладење

Спортските сличувања односно, паровите на тимови може да ги најдете во билтенот од кладилницата. Натпреварите на кои може да се кладите најчесто се прикажани во следниот формат.

Спортско кладење

Каде што:

  • Код/шифра (6431, 6432) – на секој спортски настан се доделува шифра или код
  • Конечен тип (1, х, 2) – Вие погаѓате како ќе заврши натпреварувачкиот пар, односно победа на домаќинот/гостинот или нерешено
  • Двојна шанса (1х, х2) – Домашниот тим победува или нерешено и гостинскиот тим победува или нерешено
  • Полувреме/крај (1-1, (2-2) – Погаѓате кој ќе подеби на полувреме и на крај на натпреварот
  • Вкупно голови (0-2, 3+, 4+) – Вкупен број на голови постигнати на тој натпревар

Кога потполнувате тикет потребно е да ги запишете:

  • Шифрата на натпреварувачкиот пар
  • Начинот на кој се кладиме, односно погаѓање за исходот на натпреварот

Еден потполнет тикет би изгледал вака:

5005     1

5007     1

5008    х

Влог: 500 ден.

Добивката се пресметува со множење на дадените коефициенти за натпреварувачките парови и нашиот влог. Да претпоставиме дека коефициентите на горниот тикет се: 2.50, 1.90, 3.50, тогаш добивката би изнесувала 3.950 денари.

Важно е да се информирате кои парови со кои може да ги комбинирате и слично.

Коефициенти за спортско кладење

Коефициентите за спортско кладење би можеле да ги дефинираме како показател на веројатноста за некој настан да се случи во спортските натпревари. Тоа се базира врз основа на проценката на аналитичарите кои ги креирале, односно ги одредиле со помош на проценки .Коефициентите на еден натпревар ги одредуваат шансите за конечниот исход на натпреварот. Всушност тоа се вредности со кој се множи вашата уплата и така се добива вкупната сума за вашата добивка. Па така висината на коефициентите директно е поврзана со вашите финансии. Колку поголем коефициент толку поголем е износот на вашата добивка.

Поединечно кладење (сингл)

Сингл натпревари – каде играчот типува само на еден натпревар од сите горенаведени игри. Сингл натпревари на кои може да се кладите се само оние кои се посебно назначени од страна на кладилницата. Логично кај сингл натпреварите имате и повисоки суми на минимална уплата, затоа што вкупниот коефииент е низок.

Системи за спортско кладење

Системското обложување може да се каже дека претставува условно обложување. Тоа е предвидување на исходот на повеќе натпревари, а притоа не мора да ги погодете сите исходи за да бидете добитни. Играчот има можност да го одбере било кој систем за обложување, па и повеќе поврзани системи. Ова е одличен начин за кладење и остварување на добивка.

Сложен систем е оној кој се состои од два или повеќе системи. Тука може да бидат вклучени фиксови но може да се игра и без нив фиксови.  Најчесто овој систем го користат искусните обложувачи, однсно луѓе кои имаат малку повеќе знаење во оваа проблематика.

Кладењето во живо како одличен начин за почетници

Кладење во живо, како што кажува и самото име вие ставате облози во реално време. Обложувалницата ви дава натпревари кои имаат таква можност, вие имате коефициенти и пренос во реално време. Кладењето во живо ви нуди многу опции, па така вие имате шанса да одберете на што ќе се кладите. Коефициентите се движат во зависност од тоа како се одвива играта. Опциите на кои може да се кладите и коефициентите се разликуваат во зависност од типот на спорт.

Kладењето во живо не е многу различен од останатите типови на кладење. Единствена разлика е тоа што вие може да сте ограничени со минути или секунди, за поставување на вашите облози. Ова варира во зависност од типот на спорт и игра. Дали сте добитни ќе дознаете во текот на играта или откако ќе заврши натпреварот, тоа зависи од начинот на кладење во живо.

Спортско кладење

Онлајн спортско кладење

Онлајн кладење започнува во 1996 година, и тогаш беше на едно многу ниско ниво. Се случуваше да има неисплатени добивки и преку ноќ да се затвораат кладилници. Денес тоа повеќе не е така, онлајн кладилниците се легални и регулирани. А некои се присутни и на берзите. Ова е добро затоа што знаете со кој имате работа, затоа што сите кладилници се регулирани. А онлајн спортското кладење и коцкање е многу безбедно и едноставно.

Специјализирајте се за еден спорт

Играчите кои се специјализирани за еден спорт се меѓу најуспешните обложувачи. Ова е клучно за остварување на добри добивки. Тоа е така затоа што тие воопшто не се трудат да се обложуваат на други спортови, па така имаат повеќе време да се информираат, собираат статистики и анализи.