Системите за обложување во последно време стануваат се повеќе застапени. Мислењата на обложувачите, кога станува збор за системско обложување е поделено. Некои ги оправдуваат и сметаат дека системите се одлична можност за профитирање од обложувалница, додека некои ги критикуват и мислат дека тоа се залудно потрошени пари.

Како и да е, ништо не губите ако се стекнете со едно знаење повеќе за начинот на обложување наречен систем во систем, па затоа одвоете неколку миниту и прочитајте.

Многу пати сте биле недобитни само поради еден единствен натпревар на тикетот, а со системите имате можност да стекнете добивка и ако не ги погодете сите напишани натпревари на тикетот.

Постојат многу системи за обложување, а ние во оваа статија ќе ви кажеме за обложувањето наречено „систем во систем“

Систем во систем е дефициниција за повеќе системи изиграни на само еден тикет. Такви се системите: 2/3;2/3 , 3/5;3/7 и многу други.

Значи имате можност да играте повеќе системи одеднаш.
Ако сте ги избрале следните четири натпревари:

А – Арсенал – Ливерпул тип 1 квота 1.9
В – Рома – Болоња тип 1 квота 1.3
С – Баерн – Херта тип 1 квота 1.5
D – Селта – Сарагоса тип 1 квота 2

и изиграте повеќекратен систем 2+3 од 4, имате всушност систем 2 од 4 и систем 3 од 4, а од таблицата за системите може да видиме дека системот 2 од 4 има 6 комбинации и системот 3 од 4 има 4 комбинации, што значи вашиот систем има 6 + 4 = 10 комбинации, а тоа се AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD.

Вашата добивка би била еднаква на сумата од добивката од секоја комбинација, а секоја комбинација е еднаква на влогот помножен со коефициентот од комбинацијата.

Ако во овој случај сте ги погодиле типовите на трите од овие четири натправари, А, В и С, а сте изиграле систем 2+3 од 4, вашиот број на комбинации би изнесувал 4 од можни 10, бидејќи во системот 2 од 4 имате 3 добитни комбинации (AB, AC i BC), а во системот 3 од 4 една добитна комбинација (АВС).