Загуба е кога сите добивки на играчот се помали од сите облози.

Долгорочно, најголем дел од играчите ќе бидат во загуба. Некои од неопходните работи за да се биде во добивка наместо во загуба се: детална анализа на натпреварите, знаење од математика и веројатност, дисциплина, менаџирање со парите, како посебно сметководство.