Влог се парите кои се користат за поставување облог на одреден настан. Ја претставува вкупната сума на пари која е поставена на одреден облог.