Тикетот е алатката за поставување облог. Со избирање на облогот, односно коефициентите на кои сакате да се обложите, сите се појавуваат на вашиот тикет.