Ова е израз за тоа колку обложувалницата им исплаќа на своите корисници.

Повеќето обложувалници имаат теоретски процент на исплата од 88% до 98%, во зависност од спортот и настанот. Процентот може да е повисок кај некои обложувалници, но тоа се случува многу ретко, а во некои други понизок.

Пример:

Обложувалницата има теоретска исплата од 90% на тенис. Во натпревар помеѓу двајца играчи да речеме дека веројатноста за победа е еднаква:

Играч 1: 1.80

Играч 2: 1.80

Кога коефициентите се 2.00 и 2.00, тоа чисто ја прикажува веројатноста од 50/50, бидејќи ова е само теоретски процент на исплата. Обложувалницата на овој начин го зголемила својот теоретски процент на исплата на двата коефициенти: 2.00 x 90% = 1.80

 

Пресметување на теоретската исплата на обложувалниците

Штом обложувалницата ги објави коефициентите за некој настан, веднаш може да се пресмета нивниот теоретски процент на исплата.

Пример: 

1: 1,80

X: 3,00

2: 4.50

Прво 100 се дели со секој коефициент и се собираат добиените износи, следен чекор 100 се дели со добиениот износ.

Чекор 1: (100 / 1,80 = 55,56) + (100 / 3,00 = 33,33) + (100 / 4,50 = 22,22). = 111,11

Чекор 2: 100 / 111,11 = 0.90 = 90%