SWIFT код е стандарден формат на банкарски идентификациски код (BIC) и тоа е единствен идентификациски код за одредена банка. Овие кодови се користат при пренос на пари помеѓу банките, особено за меѓународни трансфери.

SWIFT кодот се состои од 8 или 11 карактери.