Ова е стапката колку добиени облози имате во однос на вкупниот број на поставени облози.

Стапка од 5.10 (или 50%) означува дека имате 5 добиени облози од вкупно 10 поставени.

Стапката на добиени облози ја прикажува и добивката односно профитот.

Одреден играч може да има висока стапка на добиени облози, но да има дефицит-се зависи од висината на коефициентите.