Сметководство е системско ажурирање на сите ваши облози, загуби, добивки и трансакции на обложувалницата.

Доколку како играч го сфаќате обложувањето сериозно, треба да водите евиденција на вашите облози. Прво, за да знаете дали салдото ви се зголемува од добивки или намалува поради загуби, но исто така за да ви овозможи да ја анализирате вашата игра, со цел да бидете во тек со вашите предности и слабости.