Скалестото обложување е спротивна стратегија од рамното обложување.

Со методото на скалесто обложување, големината на влогот се намалува или се зголемува во зависност од тоа колку сте сигурни на одреден облог. Повеќето играчи на хендикеп имаат систем за рангирање на нивните облози. Некои ги рангираат облозите на скала со 1 до 5 вредности, други до 10 вредности, а некои на скала со 100 или со 1000 вредности.

Доколку некој го рангира својот облог како 1000 на ранг листата од 1000 вредности, не значи дека тој е посигурен од некој играч на хендикеп кој го рангирал облогот како 5 на ранг листа од 1-5.

Како пример земете го следниов систем за рангирање кој вклучува облози со ранг 15*, 20* и 25*. Ако добиете на облог 25*, добивате 25 единици. Ако добиете на облог 20*, добивате 20 единици. Ако добиете на облог 15*, добивате 15 единици. Соодветно ако на 25* добиете 5 пати, изгубите 1, ќе освоите 97.5 единици. Ако на 20* добиете 5 пати, изгите 1, ќе освоите 78 единици. Ако на 15* добиете 5 пати, изгите 1, ќе освоите 58.5 единици.

На пример се препорачува обложување на 5% од вашиот буџет на облог 25*, 4% на облог 20* и 3% на облог 15*. Доколку буџетот ви е 1000 ЕУР, тоа значи 50ЕУР на облог 25*, 40 ЕУР на облог 20* и 30 ЕУР на облог 15*. Ова е пример за агресивен пристап каде имате доверба во вашата способност за проценка. Поконзервативен пристап е 2.5% од вашиот буџет на облог 25*, 2% на облог 20* и 1.5% на облог 15*, односно 25ЕУР на облог 25*, 20 ЕУР на облог 20* и 15 ЕУР на облог 15*.

Ваквиот скалест метод на обложување може за брзо време да ви ја мултиплицира заработката, меѓутоа може и да ви го испразни буџетот доколку на вашите најсигурни облози губите почесто отколку на понесигурните облози.

Сепак некои веруваат дека скалестиот метод е најдобар, а и голем број од играчите се чувствуваат посигурни за одредени облози и сакаат на нив да се обложат на поголем износ.