Овие облози се составени од два дела: првиот е за победа, другиот е за позиција.

Секој дел има ист влог, на пример Секој начин облог од 10 денари ќе има 10 денари на „Победа“ и 10 денари на „позиција“. Делот „Победа“ значи дека вашиот избран тим треба да победи, а делот „Позиција“ значи дека треба да биде на прво место или 2ро, 3то, 4то итн.

Доколку избраниот тим победи и освои некое место, вашиот облог целосно се исплаќа. Но доколку само освои место, а го изгуби делот за „Победа“, го губите тој влог и ви се исплаќа само за „Позиција“.

Пример:

Поставуваме облог Ван Перси да биде најдобар стрелец во Премиер Лигата, со коефициентот од 11.00. обложувалницата исто така нуди и Победа/Позиција облог за 1-3то место, за ¼ од коефициентот.

Во тој случај коефициентот за „Позиција“ ќе биде ((11.00-1) x 1/4) + 1 = 3.50.

Поставуваме Победа/Позиција облог на Ван Перси. Ако го освои првото место, ни се исплаќаат двата дела, и за „Победа“ и за „Позиција“. Ако заврши на 2 или 3 место, ни се исплаќа само делот „Позиција“. Доколку заврши подолу од трето место, тогаш целосно го губиме облогот.