Процент на повраток е израз за тоа како вешт играч да направи профит, односно процентот на повраток е мерка за односот помеѓу добивката и уплатата.

Доколку процентот на повраток е <100 значи дека добивките се помали од уплатите, односно играчот има дефицит. Доколку процентот на повраток е > 100, тоа значи дека играчот е во добивка.

Процентот на повраток се пресметува преку формулата:

(добивка / уплата) x 100

 

Пример:

Играч направил облози во вкупна вредност од 1.000 ЕУР., и има вкупно добивка од 1280 ЕУР со што неговиот нето профит е 280 ЕУР, Додека неговиот процент на повраток е:

(1.280 / 1.000) x 100 = 128%