Betfair наплаќа премиум провизија доколку:

 • Се обложувате на Betfair берзата на облози
 • Вашата корисничка сметка е во добивка
 • Провизиите што сте ги платиле на Betfair се помалку од 20% од вашиот бруто профит
 • Сте се обложиле на повеќе од 250 настани

Ослободувања:

 • Секој поединечен облог кој надминува 50% од вашата добивка не се зема во предвид при пресметката за Премиум провизија
 • Секој корисник има ослободување на плаќање на Премиум провизија од £1,000.

Еднаш неделно(секоја среда), на секој корисник кој ги исполнува горенаведените услови ќе му биде наплатено:

 • Разликата помеѓу 20% од бруто профитот во измината недела и вкупните провизии генерирани во изминатата недела.
 • Разликата помеѓу 20% од бруто профитот и вкупните провизии генерирани за време на постоењето на корисничката сметка.

 

Пример 1:

 • Имате бруто профит од £10,000 од кога сте се приклучиле на Betfair и сте се обложиле на 800 настани.
 • Сте платиле вкупно трошоци од £980, генерирани како провизија.
 • Не ви била наплатена Премиум провизија иако целосно сте ја искористиле ослободувањето од £1,000.
 • Во текот на изминатата недела сте добиле £500 и сте платиле трошоци во износ од £80.
 • Поради тоа ви се наплаќаат £20 во Премиум провизии ((£500х20%) – £80 = £20).

 

Пример 2 – ослободување на плаќање на провизија:

 • Имате бруто профит од £10,000 од кога сте се приклучиле на Betfair и сте се обложиле на 320 настани.
 • Сте платиле вкупно трошоци од £1.050, генерирани како провизија и не ви била наплатена Премиум провизија досега.
 • Во текот на изминатата недела сте добиле £500 и сте платиле трошоци во износ од £50.
 • Доколку немаше ослободување од провизија, би ви била наплатена Премиум провизија од £50 ((£500х20%) – £50 = £50).
 • Сепак £50 се одземаат од дозволеното ослободување од провизија од £1.000, што значи нема да платите дополнителна Премиум провизија.
 • Исто така го пренесувате балансот од вашето ослободување од провизија (£950) за идни потенцијалните Премиум провизии.

 

Пример 3 – изземање на големи добивки:

 • Имате бруто профит од £8,000 од кога сте се приклучиле на Betfair и сте се обложиле на 500 настани.
 • Сте платиле вкупно трошоци од £1.025, генерирани како провизија.
 • Во текот на изминатата недела сте добиле £5.000 на еден настан и сте платиле трошоци во износ од £125.
 • Бидејќи добивката на еден настан од £5.000 е поголема од 50% од вкупниот бруто профит направен од кога сте се приклучиле на Betfair, истата е изземена од пресметката за Премиум провизија.
 • Сепак, провизијата која е генерирана за добивката се пресметува во вкупните трошоци/провизии кои сте ги платиле.
 • Откако ќе ја изземеме добивката, имате бруто профит од £3.000 и вкупно трошоци од £1.025 и не предизвикува наплата на Премиум провизија.