Мулти облог или комби облог е тикет со 2 или повеќе натпревари. Тоа значи дека секој натпревар кој сте го избрале, мора да има исход онаков каков сте предвиделе за да имате добивка. Со комби облогот можете да добиете големи добивки, бидејќи со секој натпревар кој го додавате на тикетот, добивката се зголемува се повеќе и повеќе.