Пак лајн е облог кој се користи само за хокеј. Аутсајдерот добива +1.5 гол, а фаворитот -1.5, што значи за да аутсајдерот го добие облогот поребно е да не изгубат со 2 или повеќе гола, а за фавотитот да го добие облогот, мора да победат со најмлаку два гола.