Обложување во живо е обложување на одреден настан во моментот додека сеуште е во тек. Односно, спротивно на класичното обложување каде поставувате облог на даден коефициент пред да започне натпреварот, овде се обложувате откако ќе започне натпеварот.