Обложување на исходот на едно полувреме од натпреварот, најчесто за првото полувреме.