Односот помеѓу коефициентот и веројатноста е повисока вредност на облог, одосно кога коефициентите дадени од обложувалницата се повисоки во споредба со вашата проценка за веројатност.

Идентификувањето на повисоката вредност е индивидуално, првично затоа што зависи од проценката на веројатноста на самиот играч.

За да имате облог со повисока вредност, не мора да значи дека и коефициентот треба да е висок. Може да биде облог со било колкав коефициент, се додека проценката на веројатноста на играта е поголема од тоа што го имплицира коефициентот на обложувалницата.