Во Република Македонија надлежен орган за работењето на обложувалниците / кладилници е Министерството за финансии.