Лимит е поим што ја  покажува максималната сума која обложувалницата дозволува да се постави на одредена понуда. Обложувалниците не се приморани да ги прифатат сите облози доколку не сакаат, па тие ќе постават лимит на одредена игра.

Обложувалницата може да постави лимит на одредена понуда и личен лимит.

Обложувалниците поставуваат лимит на одреден натпревар, турнир, игра итн. Секогаш поставуваат максимален лимит во зависност од тоа колку сакаат да ризикуваат. Во голем број случаи, корисниците не се свесни за лимитот поставен од обложувалницата, бидејќи обложувалницата постојано ги прилагодува коефициентите на одредена понуда, со цел да го балансира ризикот за сите можни исходи. 

Личен лимит е кога обложувалницата поставува максимален лимит за одреден корисник. Најчесто се поставуваат затоа што обложувалницата забележала непожелен шаблон во играта на корисникот.