Креатор на коефициенти е лице вработено од страна на обложувалницата да ги креира коефициентите за настаните кои ги нуди обложувалницата.

Овие лица се најчесто математички спремни и специјалисти во голем број спортови/лиги.