Коефициентите во децимали, наречени европски формат на коефициенти, се всушност коефициенти изразени во децимали кои ја прикажуваат големината на бруто добивката.

Пример, коефициентот од 4.00 значи дека ако вложите 100 денари и победите, добивате 400 денари бруто добивка, значи нето е 300 денари.

Коефициент од 1.20 значи дека ако вложите 100 денари, добивате 120 денари бруто, односно 20 денари нето.