Коефициентите се користат за да ви покажат колава може да биде добивката за одреден исход.

Обложувалниците ги пресметуваат коефициентите врз основа на пеоценката на веројатноста.  Можат да бидат прикажани во разни формати како американски формат, англиски формат (дробки), европски формат (децимали), Хонг конг формат, Индонезиски формат и Малајски.

 Коефициентите можат да бидат високи и ниски. Коефициент од 1.20 укажува на голем фаворит, додека коефициент од 20.00 укажува дека веројатноста за таков исход е многу мала.

Пример

Обложувалница поставува коефициент од 2.00 на одреден исход. Ова значи добивате дупло од влогот. Ако вложите 100 денари, ќе добиете 200 денари.