Казино систем, или уште наречен Мартингејл систем започнал да се користи најпрво во рулет. Функционира на следниов начин: Доколку победувате, продолжете да вложувате по 1 единица. Секој пат кога ќе изгубите, го дуплирате вашиот влог за да ги вратите загубите.

Низата оди вака:

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024 – 2048 – 4096 – 8192

Ова е најчестата низа која се користи. Не мора да значи дека треба да ја користите баш оваа низа, но мора да се држите до правилото за дуплирање на влогот.Пример ова е друга низа која може да ја користите:

3 – 6 – 12 – 24 – 48 – 96 – 192 or 5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 160 – 320

Се додека го дуплирате претходниот влог, тогаш е во ред.

Иако математички овој систем е совршен и сигурен бидејќи започнува со мали влогови, треба да внимавате затоа што загубите брзо се собираат, а влоговите за да ги покриете овие загуби брзо се зголемуваат.

Пример:

  • Игра 1 – коефициент 2.00 – влог 1 денар. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: -1 денар.
  • Игра 2 – коефициент 2.00 – влог 2 денари. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: -3 денар.
  • Игра 3 – коефициент 2.00 – влог 4 денари. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: -7 денар.
  • Игра 4 – коефициент 2.00 – влог 8 денари. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: -15 денар.
  • Игра 5 – коефициент 2.00 – влог 16 денари. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: -31 денар.
  • Игра 6 – коефициент 2.00 – влог 32 денари. ИЗГУБЕНА – биланс на состојба: +1 денар.

Во примерот, сте ги изгубиле првите 5 игри, и за секоја сте морале да го дуплирате влогот, за да ги покриете загубите. На крај, конечно во шестата игра вложувате 32 денари, за да добиете 1 денар.