Хонг конг форматот на коефициенти се прикажани со позитивен децимален број. Коефициентот прикажува колку единици нето добивка ќе имате доколку вложите една единица.

Пример:

0.43 = 1.43 во европски формат

2.55 = 3.55 во европски формат

8.50 = 9.50 во европски формат