Гринвуд систем е систем на игра каде влогот се одредува по добивката која е поставена како цел.

Системот вклучува поставување на вредност која сакаме да ја имаме како добивка. Доколку изгубиме, го зголемувате влогот за да ги надокнадите загубите. За колку ќе го зголемите влогот зависи од тоа колку сте изгубиле во претходната игра.

Пример

Доколку сакате добивка од 100 ЕУР и имате облог со коефициент 1.70. За да добиете 100 ЕУР пресметката е следна:

Посакувана добивка / ((Коефициент-1) x10) x 10

Во случајов:

Влог, облог 1: 100 / ((1.70-1) x10) x 10 = 142.85 ЕУР

Значи, кога играте на коефициент 1.70, треба да вложите 142.85 ЕУР за да имате добивка од 100 ЕУР

Зголемување на влог при изгубен облог

Ризикот кога играте со Гринвуд систем е дека можете да изгубите облог. Ако облогот од претходниот пример го изгубиме, тогаш треба да ја прилагодиме вредноста „посакуваната добивка“ со тоа што ќе ја вклучиме и сумата вложена во изгубениот облог. Во овој случај, изгубениот облог со влог од 142.85 ЕУР, треба да го вклучиме во посакуваната добивка, па следниот влог ќе биде 242.85 ЕУР.

Следниот облог, кој да претпоставиме повторно има коефициент 1.70, треба да има влог:

Облог 2: 242,85 / ((1,70-1) x10) x 10 = 346,93 ЕУР

Во споредба со облог 1, сега влогот се зголемил за 200 ЕУР, и сеуште важи за почетната посакувана добивка.

За да го илустрираме негативниот аспект на Гринвуд системот, прикажана е листа од облози, во случај кога се губи секој претходен облог (коефициент 1.70 е земен како пример за сите):

Влог, облог 3: 842,57 ЕУР

Влог, облог 4: 2,046.23 ЕУР

Влог, облог 5: 4,969.42 ЕУР

Влог, облог 6: 12.068,59 ЕУР

….
Влог, облог 11: 1019555 ЕУР

Во потрага по добивка од 100 ЕУР, на коефициенти од 1.70, изгубивте 10 облози по ред, и влог од милион ЕУР.