Голиат е тикет од 8 натпревари во кој има 247 комбинации: 28 двојки(2 погодени од 8), 56 трипли(3 од 8), 70 четворки(4 од 8), 56 петки(5 од 8), 28 шестки(6 од 8), 8 седмици (7 од 8) и една полна комбинација 8 од 8.