eWire  е електронски новчаник.

Можете да отворите сметка на eWire и преку нив да извршувате трансфер на пари на другите вебстрани.