Европскиот формат е всушност коефициенти изразени во децимали кои ја прикажуваат големината на бруто добивката.

Пример, коефициенто од 4.00 значи дека ако вложите 100 денари и победите, добивате 400 денари бруто добивка, значи нето е 300 денари.

Коефициент од 1.20 значи дека ако вложите 100 денари, добивате 120 денари бруто, односно 20 денари нето.