Експерт е лице кое се занимава интензивно со одредена област, и стекнал специјализирани познавања во оваа област.