Единица е термин кој често се користи во обложувалница кога станува збор за опишување на влогови.

Вообичаено, на скала од 1 до 10 единици, 10 единици е максималниот влог на играчот. Тогаш влог од 2 единици, ќе биде 2/10 од максималниот влог.