Облог каде се избираат два натпревари, и двата мора да ги погодите за да имате добивка. Доколку го погодите првиот, износот кој би требало да го добиете се префрла како влог за вториот натпревар. Оовј вид на облог е популарен поради тоа што создава можност за поголема добивка, но и поголем ризик, бидејќи потребно е само еден натпревар да го погрешите за да не добиете ништо.