Како корисник на одредена обложувалница, често ќе ви побараат доказ за вашиот идентитет.

Некои обложувалници бараат документација кога отварате корисничка сметка, некои кога вршите прва уплата, а некои при подигнување на средства од сметката.

Секоја обложувалница има различни начини за идентификација, копија од пасош, дебитна картичка, осигурителна картичка, извод од банка итн. 

Главната причина позади целата оваа процедура е да се обезбеди безбедност и да се заштитат корисниците, а и обложувалниците. Ниту една обложувалница нема корист доколку некоја корисничка сметка е злоупотребена, на пример преку украдена кредитна картичка или детали од банкарска сметка, или да исплаќаат пари на погрешен примател.

Дали е безбедно да се дадат овие информации на обложувалниците?

Во суштина, да.

Доколку се одлучите да користите веродостојна обложувалница, многу е мал ризикот вашите податоци да бидат злоупотребени. Обложувалниците опстојуваат поради нивната добра волја, репутација, и ретко кој би ја злоупотребил вашата картичка, бидејќи постои ризик да изгуби голем дел од корисниците и својата репутација.