Број на издавање е број од една или две цифри на одредени кредитни или дебитни картички и се наоѓа на предниот дел од картичката.

Некои обложувалници го бараат овој број кога извршувате уплата. Доколку вашата картичка нема број на издавање, оставете го полето празно.