Бонусот е стратегија која ја користат обложувалниците за да привлечат нови корисници (или да ги реактивираат постоечките, да играат почесто).

За новите корисници најчесто нудат почетен бонус, најчесто како бонус за регистрација и бонус при прва уплата, пример бонус во висина од износот на вашата прва уплата (до одреден лимит).

Ништо не е бесплатно

Бонусот секогаш е поврзан со одреден број на услови. Најчесто ќе бидат да го изиграте неколку пати пред да можете да ја подигнете суата од вашата сметка. Така што, никогаш не може да уплатите пари и да добиете бонус и веднаш да го подигнете износот.