Банкарски облог е дел од системски облог, кој мора да биде успешен, во спротивно целиот тикет пропаѓа. Можете да изберете да додадете банкарски облог на одреден настан за кој сте сигурни, и со тоа ги штитите останатите селекции на тикетот доколку не ги погодите, а доколку ги погодите вкупниот коефициент се зголемува поради банкарскиот облог.

Пример:

Сакате да играте 3 натпревари во систем 2 од 3. Додавањето на банкар – фиксен дел во овој систем нема да го промени бројот на редови (комбинации) кој ќе остане 3, меѓутоа сега фиксниот дел е вклучен на сите тикети – купони.