Азиски хендикеп е форма на обложување каде не постои опцијата нерешено. Во стандардните 1X2 облози, веројатноста за секоја опција е 33%. Со азискиот хендикеп, имате две опции, може да се обложите на домашниот тим или на гостинскиот тим, што значи имате 50% веројатност за добивка.  Има разни видови на азиски хендикеп.

Азиски хендикеп 0 – веројатноста за победа на било кој тим е еднаква, добивате ако победи тимот на кој сте се обложиле, а доколку е нерешено влогот ви се рефундира.

Азиски хендикеп 0.5 – ако изберете -0.5 тимот на кој сте се обложиле мора да победи за да добиете, а ако изберете +0.5, добивате ако тиот на кој сте се обложиле победи или резултатот е нерешено.

Азиски хендикеп 1 – ако изберете -1, тимот на кој сте се обложиле мора да победи со најмалку 2 гола разлика. Ако победи со 1 гол разлика влогот ви се рефундира. Ако изберете +1, тимот на кој сте се обложиле треба да победи или да е нерешено за да добиете. Доколку изгуби со само еден гол разлика, тогаш влогот ви се рефундира.

Азиски хендикеп 1.5 – Ако изберете -1.5, за да добиете тимот на кој сте се обложиле треба да победи со најмалку два гола разлика. Ако изберете +1.5, добивате ако тимот на кој сте се обложиле победи или е нерешено, но и доколку изгуби со само еден гол разлика.

Дупли азиски хендикеп – облогот е поделен на два дела. Пример, ако се обложите на 0, -0.5, добивате доколку тимот на кој сте се обложиле победи со најмалку еден гол разлика. Ако е нерешено губите 50% од влогот, а останатите ви се враќаат. Ако изберете 0, +0.5, добивате доколку тимот на кој сте се обложиле победи. Доколку е нерешено, 50% од влогот ви се рефундира, а останатоте 50% ви се добитни.