Арбитража (сигурен облог) е техника каде поставувате облози на различни онлајн обложувалници, со цел да ги покриете сите можни исходи од некој натпревар, за да имате загарантирана добивка. Се состои од покривање на можните исходи од натпреварот, со што и најмалата добивка ќе биде поголема од вложената сума.

Ова се прави со истражување и откривање на обложувалниците кои имаат различни предвидувања во однос на одреден натпревар. На пример, во една обложуваница фаворит е Тимот 1, а во друга фаворит е Тимот 2. Да претпоставиме дека нема опција нерешено, обложувањето на овие две обложувалници ви гарантира сигурна добивка, без разлика кој тим ќе победи.