Американскиот формат секогаш за основа ја има вредноста од 100 долари. Со овие коефициенти, секаде каде имате знак минус (-) ја поставувате таа сума на облогот за да добиете 100 долари, таму каде имате знак плус (+), ја добивате таа сума за облог од 100 долари.

Значи, фаворитите се означени со (-). Колку е поголем бројот пред минусот, толку се поголеми шансите да го добиете облогот. Пример, фаворит со коефициент -200 има поголема веројатност да победи отколку фаворит со -120.

Аутсајдерите се означени со (+). Колку е поголем бројот пред плусот, толку е помала веројатноста да добиете. Пример, аутсајдер со коефициент +200, има поголема веројатност да победи отколку аутсајдер со коефициент +500.