Предвидување за фудбал е статистички метод, што се користи за спортско обложување, за да се предвиди исходот на фудбалски натпревари. Ова се прави со помош на статистички алатки. Целта на ова е да ги надмине предвидувањата на аналитичарите, кои ги прават коефициентите за обложувалниците.

Најраспространет статистички пристап за предвидување за фудбал е рангирањето. Системите за ранг, доделуваат ранг на секој тим врз основа на резултатите од претходната игра. Па така највисок ранг се доделува на најсилниот тим. Исходот на натпреварот може да предвиди со споредба на ранговите на противникот. За предвидување за фудбал постојат неколку различни рангирања, а некои се доста популарни. Најпознати рангирања во фудбал се:

  • ФИФА Светските Рангови
  • Светските Фудбалски Ело Рејтинзи

Предвидување за фудбал – недостатоци на ранг системот

Постојат три главни недостатоци на предвидувањето на фудбалскиот натпревар со систем на рангирање.

  1. Рангот доделен на тимовите не прави разлика на нивните способности на напаѓачките и одбрамбените сили.
  2. Ранговите се акомулирани процеси кои не ги предвидуваат промените во способноста на фудбалските тимови.
  3. Главна цел на рангирањето не е да ги предвиди точните резултати, туку да ги рангира фудбалските тимови според нивната просечна вештина.

Систем за рејтинг во предвидување за фудбал

Друг пристап во предвидувањата за фудбал е овај систем за рејтинг. За разлика од системите за рангирање овде се доделуваат параметри и на други фактори. Покрај тоа што се доделува рејтинг на тимот се доделува и за напаѓачките и одбрамбените сили, предноста од домашен терен и вештините на секој играч.

Пример за систем за рејтинг за предвидување на фудбалски натпревари е пи-рејтингот. Овај тип на рејтинг обезбедува супериорност меѓу тимовите и релативни мерки. За овај систем се смета дека значително го надмина општоприфатениот Ело Систем за Рангирање.

Почеток на предвудување за фудбал

Публикации за статистички предвидувања за фудбал почнаа да се појавуваат во 90 -тите години. Но првиот модел е предложен многу порано од страна на Морни, кој ја објавува својата прва статистичка анализа за натпревар во 1956 година. Според неговата анализа биномната дистрибуција обезбедува адекватна способност за предвидување за фудбал.

Овај модел е подобрен нешто подоцна од страна на Реп и Бенџамин во 1968 година. Тие го подобрија овај модел и докажаа дека резултатите во фудбалот се предвидливи а не се само прашање на среќа. Првиот систем се карактеризирал со тоа што нудел параметри за напад и одбрана и ја земал во предвид и играта на домашен терен. Овие модели нуделе далеку подобри резултати и предвидувања од обличната просечна пресметка.

Методи за предвидување за фудбал

Сите методи може да се категоризираат во зависност од типот на турнирот, временска зависност и регресивен алгоритам. Фудбалските методи за прогнозирање варираат во зависност од типот на турнир кој го игра фудбалскиот тим.

Регресивен модел на доделување на рејтинг вредности

Овај метод се состои во тоа што на тимот му доделува континуирано намалена рејтинг – вредност. Па така со највисок рејтинг ќе остане најсилниот тим. Методот се заснова на претпоставка дека рејтингот доделен на ривалските тимови е пропорционален на исходот на секој натпревар.

Да претпоставиме дека А, B, C и D се фудбалски клубови, а ова се нивните резултати:

Предвидување за фудбал

Иако рејтингот на тимовите A, B, C, D не ни е познат, може да се претпостави дека исходот е пропорционален. Е1 е разликата на резултатот, со следната формула се пресметува исходот:

Предвидување за фудбал

Предноста на овај метод на оценување е во тоа што броевите постојано се намалуваат. Со тоа прецизно се воочува разликата на силните страни на тимовите.

Временски независна поасонова регресија

Овај метод е многу повеќе комплициран, Х и Y поретпоставуваме дека се голови постигнати на натпревар, каде тимот i играл со тимот j.

Во овај метод се земени во обзир многу параметри, а комплетната равенка според која може да се пресмета веројатноста за некој резултат е следна:

Ова е многу комплицирано за пресметка, но има готови програми кои може да се најдат на интернет, со нив може многу лесно да предвидите некој фудбалски натпревар. Овај модел е предложен од страна на Марк Диксон (статистичар) и Стујард Колес. Тие измислиле смистем за ниски резултати, и со тоа го подобриле овај модел.

Временски зависен Марков синџир

Статистичките модели бараат голем број набљудувања за да се направи точна проценка на параметрите. Овај метод ги зема во обзир и промената на вештините и способностите на фудбалската екипа во текот на сезоната.

Употреба за други спортови

Моделите што се користат за предвидување за фудбал, може да се користат и за други спортови. Услов е спортовите да бидат со цело броење односно слично бројење на резултат како во фудбал. Па така овие модели може да се користат за хокеј на мраз, ватерполо и други спортови.